Anstataŭ la hispana lernolibro mi legas libron pri Antikva historio… :blobderpy:

Mi volas lerni la hispanan lingvon, praktiki Esperanton, kaj renovigi mian sciadon de alia lingvo… Samtempe :blobcatgoogly:

Kopirajto estas teroristo, kiu kaptis publikan havaĵon kaj postuladas senfinan tributon 🔫

Antaŭvespero de nova jaro venis. Mi nun povas ripozi, tamen io mankas... :blobnomouth:

Ankoraŭ unu labortago restas, kaj ferioj venos. Mi bezonas longan ripozon :blobcatgoogly:

Mi unuafoje legas (ruse) «La Revizoro» de Nikolaj Gogol :blobcatcoffee:

Reskribado de propozicio estas danĝera afero por gramatiko :blobcatgoogly:

Hieraŭ mi aĉetis novan muelitan kafon. Ĝi estas pli multekosta, ol la antaŭa, tamen pli bongusta :blobcatcoffee:

Mi malsimpatiis klasikajn verkojn ekde lernejo, tamen dum la du milaj jaroj en Rusio Saltikov-Ŝĉedrin kompreniĝis memstare :shrug_akko:

Laboro povas atendi, observado de reteja sanktmilito ne povas.

Se «bonan nokton» estas adiaŭo, kiel vi dirus ĝin kiel saluto? :eo_thinking:

Filozofia zombio estas realmonda versio de neluda rolulo :blobderpy:

Samokaze, kio vi opinias pri ĝiismo?

Aldone, en la ĉuvaŝa oni ankaŭ uzas nur unu pronomon, «вӑл», anstataŭ «li», «ŝi» kaj «ĝi», kaj tio funkcias senprobleme.

youtube.com/watch?v=8J9peHp6H8

Mia cerbo ne volas dormi, ĝi volas skribi du propoziciojn tuj :blobfacepalm:

Vendredo venis, laboro malrapidiĝas :blobcatcoffee: Verŝajne mi ekludos ian novan videoludon hodiaŭ. Tamen mi ankaŭ volis subtitoli unu Esperantan filmeton… :eo_thinking:

Show more

Tenno Seremel's choices:

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!