Matene mi volis skribi iun mesaĝon esperante, sed mi ne memoras ĝin :blobderpy:

Tamen mi havas unu demandon. La vorto «Esperanto» (la lingvo) ĉiam komenciĝas per majusklo, do ĉu mi ankaŭ devas komenci vortojn «esperante» kaj «esperanta» per majuskloj, kiam mi parolas pri la lingvo, aŭ ĉu ne?

Malrapida mateno. Mi volas blinojn, tamen mi ankoraŭ ne vekiĝis plene por kuiri ilin… :blobcatbox:

Ŝajnas al mi, ke Evildea parolas «unue» kiel «enue» kaj «ĉiuj» kiel «ĉioj». Tio estas stranga :blobderpy:

# Subtitolo por «Instruado en la Esperanto-domo»

Mi subtitolis alian filmeton de Evildea. Iufoje aŭdi vortojn estis malfacila afero :blobcatgoogly: Kaj verŝajne ĉi tiu filmeto ne estas taŭga filmeto por infanoj :blobderpy:

youtube.com/watch?v=nlMnGySvMW

Bona novaĵo: morgaŭ estas vendredo.
Malbona novaĵo: morgaŭ ne estas sabato.

Kaj jen interesa demando: ĉu ekzistas statistiko pri familioj da tri homoj en landoj, kiuj ne registras tiujn edzecojn oficiale? :eo_thinking:

# Subtitolo por «Ĉu naski aŭ ne, jen la demando?» de Evildea

Mi subtitolis alian malnovan filmeton de Evildea :blobcatcoffee:

youtube.com/watch?v=Y94YYSMdh3

# Subtitolo por «Mi inspektas mian luigitan domon» de Evildea

Mi subtitolis alian filmeton. Bedaŭrinde mi ne povas demandi pri nekomprenablaj (por mi) partoj :blobcatgiggle:

youtube.com/watch?v=sg8hrX86Eb

Iufoje mi legas blogaĵojn de nekonataj homoj, tamen ne respondas al ili, ĉar mi ne scias, kion mi devus diri :eo_thinking:

Veterprognozistoj deklaris monaton de varmego, laborkapablo malkreskis duoble…

Hodiaŭ mi sonĝis pri vojaĝoj inter paralelaj dimensioj aŭ tempoj, tamen neniu rilatis al tio kun seriozeco, ĉar ĉio aspektas kiel multludista enreta ludo. En la fino de la sonĝo kato surtretis min, kaj mi vekiĝis :blobcatgiggle:

Kion vi pensas pri tia ideo? Ĉiuj verboj estas transitivaj se vi estas sufiĉe kuraĝa… :eo_thinking:

Merkredo ie perdiĝis. Hieraŭ estis mardo, sed hodiaŭ estas ĵaŭdo :eo_thinking:

Show more

Tenno Seremelꚝ, La ĉiela ombro's choices:

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!