Starter dagen med å lese på senga. Anbefaler kapittel 2, om behovet for å måle og sammenligne, og om hvordan latterliggjøring bidrar til å sementere den svært problematiske tanken om at størrelse, manndom og makt henger sammen.

Follow

@forteller har ikke lest boka. Jeg synes imidlertid det er artig å tenke på at romerne anså stort utstyr som et tegn på manglende sivilisasjon - man var ute av stand til å kontrollere seg om man hadde for mye.

Størrelsen varierer, men hva det betyr er avhengig av kulturell kontekst.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Fast, secure and up-to-date instance, welcoming everyone around the world. Join us! 🌍
Up since 04/04/2017. ✅

Why should you sign up on mstdn.io?

This instance is not focused on any theme or subject, feel free to talk about whatever you want. Although the main language is english, we accept every single language and country.

We're connected to the whole ActivityPub fediverse and we do not block any foreign instance nor user.

We do have rules, but the goal is to have responsible users.

The instance uses a powerful server to ensure speed and stability, and it has good uptime. We follow state-of-the-art security practices.

Also, we have over 300 custom emojis to unleash your meming potential!


Looking for a Kpop themed instance? Try kpop.social