یا هم از اونور بوم زن «ترشیده»

Show thread

اصن یه کلیشهٔ ظالمانه اما شاید از نگاه نویسنده‌ها «نجیبانه» توی کمدی‌های ایرانی وجود داره که زن الزاماً باید صدای عقلانیت و «خبه خبه»ی ماجرا باشه

چرا نقش کمدی بامزهٔ زن توی سینمای ایران یادم نمیاد :FeelsLifeMan: نویسنده‌های ازگل

این دستیار گوگل گوشی‌ام چند روزه مثل تشنگان توجه شده و دیگه هیستریک با هر صدایی یه ربع یه بار بالا میاد 🤔

این عکس‌شون یه‌کم فاز سریالای دههٔ شصت و هفتاد شمسی داره

به مناسبت انتشار تریلر فیلم جدید جوئل کوئن عکس کمتردیده‌شده‌م با برادران کوئن رو می‌ذارم. قیافه‌م یه ذره ضایع‌ه البته لذا

این همه خرت‌وپرت گرفتم، یادم رفت روغن نداریم

شاهکاره این. واجبه گاهگداری ازش یاد بشه
youtube.com/watch?v=rXTVepZPU8

هادی سر این پیام فوق بی‌مزه‌ت هم که شده کاش کیومرث باهات همکاری کنه. در صورت خوب‌شدن همکاری هم هیچ اعتباری به نام تو زده نشه از اون کار (چون می‌دونم احتمال زیاد بد میشه)

راستی به‌روزرسانی از روزها قبل: اون فلفل قرمز ابداً رنگ نیست 🥵

دربارهٔ صفت و مضاف الیه سر ساعت گویا فک کنم جفنگ گفتم 🤔

حال نداشتم صورتو محو کنم دیگه سینا جون
کسی هم اینجا نیست حالا

Show thread

هشت ماه پیش با رئیس سابق
چای آلبالو هم مهمون کرد

زمان دبیرستان یا راهنمایی فعالانه زنگ می‌زدم به ۱۱۹ و یادم نیست چرا

هوس پیازترشی کردم 🚬🚬

از مسیل صدا اومد کنار ما باش که محزون به انتظار بهاریم

غیثم مضنفری فردا اگر جای پایین‌مجیدیه بری بالامجیدیه دیگه نه من نه تو

فست فودای ایرانی (به‌طور خاص تهرانی) مگه همین‌جورش کم می‌فروختن که تصمیم گرفتن همه‌چی رو با همه‌چی قاطی کنن؟ بعد اسم‌ها بمب و موشک و بالستیک و خمپاره و توپخونه و الخ. قشنگ از جنگ یچی شنیده‌ن

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!