ดิจิทัลวี 🇹🇭🖥☕️ is a user on mstdn.io. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

ดิจิทัลวี 🇹🇭🖥☕️ @veer66@mstdn.io

บางทีก็เข้าใจว่าอยากได้ตัง แต่ผมอยากได้แบบบริจาคเอาดีกว่า model ซับซ้อน

mastodon.social/@natecull/9973

"I have nothing to hide." 👈 Flawed argument

"It’s important to acknowledge that privacy isn’t about hiding — it’s about having and exercising more agency over who sees our personal information,” Mozilla Fellow @baricks tells @mic. mic.com/articles/188563/who-ca source: twitter.com/mozilla/status/977

AppImage ก็ดี แต่มัน auto update ได้เปล่า?

ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมส่วนมากที่ผมรู้จักก็ใช้ Garbage collection (GC) ตั้งแต่ Lisp Basic Smalltalk C# Python Ruby PHP OCaml Go Haskell

แต่ว่าเวลาพูดถึงสิ่งร้าย ๆ ของ GC ผมมักจะได้ยินชื่อ Java ตามมาด้วย 😂

By installing Nvidia proprietary driver, my Linux Mint laptop pc failed to boot. 😱

Krita นี่ชนทั้ง Gimp ทั้ง Inkscape เลย ? ดูมาทาง Vector เยอะ มี brush แบบ multithread ด้วย krita.org/en/krita-4-0-release

BREAKING: Today is a dark day for the Internet. Congress just passed the Internet censorship bill SESTA/FOSTA. twitter.com/EFF/status/9765518 source: twitter.com/eff/status/9765518

เกือบซื้อ printer แล้วราคา 990 บาท แต่ถามว่าใช้กับ Linux ได้ไหม คนขายไม่รู้จัก ก็เลยเอาไว้ก่อน

PostgreSQL + GPU

"The latest version supports SCAN (evaluation of WHERE-clause), JOIN and GROUP BY workloads."

heterodb.github.io/pg-strom/