ติดตั้ง Ubuntu ไปแล้ว แต่จะลง Windows อีกฮาร์ดดิสก์ ไม่ได้ :(

iOS ไม่มีแอป "ไทยชนะ" ถือเป็นอีกข้อดีหนึ่ง?

รีวิว WSL2 ของ Windows 10 2004 แบบสั้น ๆ "เปลื้องแรมอย่างมาก และลบทิ้งแล้ว"
... แรม 8 GB ไม่พอ

ข่าวที่ 3 ของผมที่เขียนลง blognone
ป.ล.คุณลิ่วเพิ่มเติมไปค่อนข้างเยอะพอควร ขอบคุณครับ

blognone.com/node/116626

Raspberry Pi 4 8GB เปิดตัวแล้ว
Me: กดซื้อทันที ...

ลาก่อน ... ขอบคุณที่ช่วยเหลือมาตลอด 1 ปี

รีวิวทดลองอบรมออนไลน์ วันนี้ ตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น.
- Zoom ใช้ง่ายจริง ชอบมาก อยากให้อาจารย์เปลี่ยนมาใช้แทน Google meet
- มีการโหวตออนไลน์กันด้วย โอเค
- มีแบ่งกลุ่มไปพูดคุยกัน
และสุดท้าย เรียนเสร็จปวดคอ ปวดสายตา กับหลังมาก คล้ายจะเป็นหวัด ทั้งที่นั่งตัวตรง โต๊ะคอม ใส่หูฟัง
... เรียนทั้งวันผมคงไม่ไหว ....

ซื้อซิม TOT เพิ่มดีไหมน่า

ผมไปค้น geocities เจอแหล่งข้อมูลเก่า ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Thai NLP มาครับ ของ PISIT' S THAI NATURAL LANGUAGE PROCESSING LABORATORY
- ตรรกแห่งความคลุมเครือ (ตอนความคลุมเครือของภาษาไทย) geocities.ws/pisitp/logic3.htm
- โครงสร้างข้อมูลพจนานุกรมแบบทรัย geocities.ws/pisitp/Trie/trie.
- การสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยสำหรับคำที่ไม่รู้จัก geocities.ws/pisitp/ncsec2000.
- PERFORMANCE COMPARISON OF THAI WORD SEPARATION ALGORITHMS geocities.ws/pisitp/seg.htm

และอื่น ๆ ที่ geocities.ws/pisitp/publish.ht

ขอเชิญชวนร่วมทดสอบ PyThaiNLP 2.2.0-dev1
เป็นรุ่นสำหรับนักพัฒนาเท่านั้น (ยังไม่แนะนำให้เอาไปใช้งานจริง) ปรับปรุงหลายอย่างจาก PyThaiNLP 2.1
ตัวอย่างเช่น
- เพิ่ม crfcut ตัวตัดประโยค
- เพิ่ม Thai G2P โดยใช้ deep learning
- เรียกใช้งาน Dependencies น้อยลง
และอื่น ๆ ดูได้ที่ github.com/PyThaiNLP/pythainlp

ทดลองใช้งานได้โดยใช้คำสั่ง pip install --pre pythainlp

เอกสารสำหรับรุ่นที่พัฒนา thainlp.org/pythainlp/docs/dev
GitHub : github.com/PyThaiNLP/pythainlp

We build Thai NLP.
PyThaiNLP

TTG : Thai Text Generator
สร้างประโยคภาษาไทย สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างประโยคภาษาไทยแบบสุ่ม ๆ ครับ ตอนนี้รองรับแค่ Unigram, Bigram, Tigram และ thai2fit
Colab : colab.research.google.com/driv
GitHub : github.com/PyThaiNLP/Thai-Text

ไป ๆ มา ๆ โพสต์ในนี้บ่อยกว่าบน Facebook อีก

ไม่แน่ใจว่า แต่ละท่านคิดเห็นกันยังไง หากมีนักศึกษาสาขาวิทย์คอม แต่นักศึกษากลับไปสนใจด้านตัดต่อวีดีโอ ถ่ายภาพ ทำกิจกรรมอย่างสโมสร,สาขา เล่นเกม และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน มากกว่าเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสนใจด้านการออกแบบระบบ งานอบรมเขียนโปรแกรมที่สาขาจัดถ้าไม่มีบังคับ ไม่มีคะแนนก็ไม่เข้า การบ้านเขียนโปรแกรมก็มาปั่นช่วงเส้นตายทั้งที่อาจารย์สั่งเป็นเดือน/อาทิตย์

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!