O tym, że w Polsce powstał język programowania, mówiło się we wszystkich demoludach
krytykapolityczna.pl/kultura/c…
Zachować spokój, przestrzegać kwarantanny i śmiać się z memów o Podlasiu
krytykapolityczna.pl/kraj/zach…

Raport o stanie świata z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Instytut Wolności zaprasza na Raport o stanie świata. Legendarna audycja radiowa na żywo z Muzeum Powstania Warszawskiego.

youtube.com/watch?v=CzSbqkKfY0

"Nie takie były piękne marzenia [...] snute w żoliborskim bliźniaku należącym do szeregowego posła, przy którym człowiek idący ulicą nie może się dziś nawet zatrzymać, bo od razu z budki, która wcześniej była chyba warzywniakiem, wyłazi napakowany klops i zaprasza, by wypierdalać."

krytykapolityczna.pl/kultura/c

Wow, #RedHat introduced #Podman which allows "to run standalone (non-orchestrated) containers. And Podman doesn’t require a daemon to run containers and pods, so we can easily say goodbye to big fat daemons."

Now, that's really innovative ... oh, wait . The same is possible with lxc on #Linux for 10 years and with jails on #FreeBSD for 20 years ...

Every day, Mast gets slightly better. It's definitely a lot of work, but it's on the path towards becoming the go-to iOS Mastodon app. If there are any missing things that you believe will help it get there, please let me know!

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!