Show more

5k and acute mountain sickness achieved. (5020 m), February 2017 in .

"Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy.
Pierwsza - to plaga nacjonalizmu.
Druga - to plaga rasizmu.
Trzecia - to plaga religijnego fundamentalizmu.
Te trzy plagi mają te samą cechę, wspólny mianownik - jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność.
Do umysłu porażonego jedną z tych plag nie sposób dotrzeć. W takiej głowie pali się święty stos, który tylko czeka na ofiary." - Ryszard (z książki )

Fenomenalny podręcznik do nauki hiszpańskiego. Dwa tomy ale cienkie.

My first morning in my new home in in Catalunya. I was happy like a small Polish kid who see first snow in his life. 5th February 2015

"Zgadzam się na walkę ze wszystkimi niebezpieczeństwami, które na mnie czyhają. Zgadzam się na wiatry, które tygodniami biją w ściany namiotów i doprowadzają do granicy szaleństwa. Zgadzam się na drogi prowadzone na granicy wytrzymałości. Zgadzam się na walkę. Nagroda, którą otrzymuję za te trudy, jest niebotycznie wielka. Jest nią radość życia."
Jerzy

Klasycznie na Prawym Filarze południowej ściany (2517m)

"20 maja 2018, prawdopodobnie pierwszego uklasycznienia prawego filara na Wielkim Szczycie Wideł (pierwotnie V+ A0 V.Tatarka, J.Michalko, L.Kyrc, 13.VIII.85) dokonał Kacper i Artur , w czasie 3.20 godz. Uklasycznione miejsce Kacper wycenił na VI/VI+."

"... szczerze namawiam na cele mniej prestiżowe, ale za to w pełni samodzielne. Doradziłbym Babią Górę zimą, solo na krechę przez las." - Wojtek

wyborcza.pl/duzyformat/1,12729

"DNA seen through the eyes of a coder" or "If you are a hammer, everything looks like a nail"

ds9a.nl/amazing-dna/

A short motion timelapse movie by Alexandr Kravtsov, August - October, 2013.

vimeo.com/76440793

"Wspinanie to rodzaj twórczości, odrzucenie tego, co utarte, uznane, bezpieczne. Alpiniści są ludźmi twórczymi, obdarzonymi intuicją. Rozumieją strukturę ściany skalnej. Wyobrażają sobie i analizują każdy ruch, jego konsekwencje. W ścianie, tworzą dzieło. Wśród alpinistów jest nadreprezentacja matematyków i fizyków. Oni mają szczególne wyczucie symetrii i rytmu. Wspinanie się wymaga trzymania rytmu... jak w tańcu." - z wywiadu z Michałem Jagiełło

wyborcza.pl/duzyformat/1,12729

If you find yourself in Spain I'd say skip the cathedrals and go find a wolf. Spain's wildlife has yet to receive the attention it deserves and the Iberian wolf. Spain offers one of the finest chances to see wild wolves, not only in Europe, but also in the world.

gizmodo.com/visit-spain-see-wo

Show more
Mastodon

Fast, secure and up-to-date instance, welcoming everyone around the world. Join us! 🌍
Up since 04/04/2017. ✅

Why should you sign up on mstdn.io?

This instance is not focused on any theme or subject, feel free to talk about whatever you want. Although the main language is english, we accept every single language and country.

We're connected to the whole ActivityPub fediverse and we do not block any foreign instance nor user.

We do have rules, but the goal is to have responsible users.

The instance uses a powerful server to ensure speed and stability, and it has good uptime. We follow state-of-the-art security practices.

Also, we have over 300 custom emojis to unleash your meming potential!


Looking for a Kpop themed instance? Try kpop.social