Show more

One glacier in Alps is incredibly more interesting by art than any gallery I have seen in my life... including those with Picasso’s ;-). And you can die by your own mistake, what makes visiting also challenging ;-) The art made by Water, Ice and Rocks.

5k and acute mountain sickness achieved. (5020 m), February 2017 in .

"Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy.
Pierwsza - to plaga nacjonalizmu.
Druga - to plaga rasizmu.
Trzecia - to plaga religijnego fundamentalizmu.
Te trzy plagi mają te samą cechę, wspólny mianownik - jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność.
Do umysłu porażonego jedną z tych plag nie sposób dotrzeć. W takiej głowie pali się święty stos, który tylko czeka na ofiary." - Ryszard (z książki )

Fenomenalny podręcznik do nauki hiszpańskiego. Dwa tomy ale cienkie.

My first morning in my new home in in Catalunya. I was happy like a small Polish kid who see first snow in his life. 5th February 2015

"Zgadzam się na walkę ze wszystkimi niebezpieczeństwami, które na mnie czyhają. Zgadzam się na wiatry, które tygodniami biją w ściany namiotów i doprowadzają do granicy szaleństwa. Zgadzam się na drogi prowadzone na granicy wytrzymałości. Zgadzam się na walkę. Nagroda, którą otrzymuję za te trudy, jest niebotycznie wielka. Jest nią radość życia."
Jerzy

Klasycznie na Prawym Filarze południowej ściany (2517m)

"20 maja 2018, prawdopodobnie pierwszego uklasycznienia prawego filara na Wielkim Szczycie Wideł (pierwotnie V+ A0 V.Tatarka, J.Michalko, L.Kyrc, 13.VIII.85) dokonał Kacper i Artur , w czasie 3.20 godz. Uklasycznione miejsce Kacper wycenił na VI/VI+."

"... szczerze namawiam na cele mniej prestiżowe, ale za to w pełni samodzielne. Doradziłbym Babią Górę zimą, solo na krechę przez las." - Wojtek

wyborcza.pl/duzyformat/1,12729

"DNA seen through the eyes of a coder" or "If you are a hammer, everything looks like a nail"

ds9a.nl/amazing-dna/

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!