Show more

"Esta imagen desgarradora es solo una muestra de a donde estamos llevando a nuestro mundo con nuestro accionar. En este caso, por fortuna, el fotógrafo se encargó de liberar esta cigüeña de una bolsa de plástico en un vertedero en España." - photo by John Cancalosi

"One shot capture. I watched the leopard stalking the stork, I only had time to focus at 400mm, no time to change to high speed, I watched the stork and as soon as it flapped it's wings I shot one shot. And you don’t know if it got away or not, the beauty of photography...and the Serengeti." - photo by Paul Rifkin

nationalgeographic.com/travel/

My greatest dream achieved. 70 days in The Amazon Rainforest. It feels just enough but enormous energy of life is addictive.

One glacier in Alps is incredibly more interesting by art than any gallery I have seen in my life... including those with Picasso’s ;-). And you can die by your own mistake, what makes visiting also challenging ;-) The art made by Water, Ice and Rocks.

5k and acute mountain sickness achieved. (5020 m), February 2017 in .

"Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy.
Pierwsza - to plaga nacjonalizmu.
Druga - to plaga rasizmu.
Trzecia - to plaga religijnego fundamentalizmu.
Te trzy plagi mają te samą cechę, wspólny mianownik - jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność.
Do umysłu porażonego jedną z tych plag nie sposób dotrzeć. W takiej głowie pali się święty stos, który tylko czeka na ofiary." - Ryszard (z książki )

Fenomenalny podręcznik do nauki hiszpańskiego. Dwa tomy ale cienkie.

My first morning in my new home in in Catalunya. I was happy like a small Polish kid who see first snow in his life. 5th February 2015

"Zgadzam się na walkę ze wszystkimi niebezpieczeństwami, które na mnie czyhają. Zgadzam się na wiatry, które tygodniami biją w ściany namiotów i doprowadzają do granicy szaleństwa. Zgadzam się na drogi prowadzone na granicy wytrzymałości. Zgadzam się na walkę. Nagroda, którą otrzymuję za te trudy, jest niebotycznie wielka. Jest nią radość życia."
Jerzy

Klasycznie na Prawym Filarze południowej ściany (2517m)

"20 maja 2018, prawdopodobnie pierwszego uklasycznienia prawego filara na Wielkim Szczycie Wideł (pierwotnie V+ A0 V.Tatarka, J.Michalko, L.Kyrc, 13.VIII.85) dokonał Kacper i Artur , w czasie 3.20 godz. Uklasycznione miejsce Kacper wycenił na VI/VI+."

"... szczerze namawiam na cele mniej prestiżowe, ale za to w pełni samodzielne. Doradziłbym Babią Górę zimą, solo na krechę przez las." - Wojtek

wyborcza.pl/duzyformat/1,12729

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!