Follow

@midline

Przetestowałem Czapkomat (alternatywny frontend InPostu) z Waszego ostatniego artykułu.

Przy zachowaniu podobnej funkcjonalności (otwarcie przyciskiem zamiast skanowania kodu) muszę, przyznać jest ratunek dla mojego zdegoglowanego telefonu.

Zobaczę jak to się dłuższym okresie sprawdzi.

P.S. Apka nie weryfikuje lokalizacji i informuje by otwierać skrzynkę tylko jak jesteśmy w pobliżu. Niestety nie testowałem tego na odległość jeszcze :D

ocw.sakamoto.pl/

@xelot @midline Czemu aż tak bardzo się na to patrzy? 😅 Kod na SMS czy QR na maila nie jest aż tak niewygodny

@xelot @didek @midline nigdy nawet w krakowie nie stałam w kolejce do paczkomatu, nie wiem, kiedy wy na to trafiacie XD

SOA #1 w sumie

@zzanp @xelot @didek @midline w Poznaniu zdarzyło mi się to wiele razy, natomiast w moim małym mieście do którego się przeprowadziłem raz na kilkanaście prób ;)

@zzanp @didek @midline w godzinach wieczornych, po pracy, na gęsto zamieszkałych osiedlach deweloperskich lub korpodzielniach

Już nie raz zdarzyło mi się stać w kolejce nawet nie do paczkomatu, ale do kuriera, bo miejsca w paczkomacie nie było :ablobowo:

@xelot @zzanp @didek w kolejce do kuriera to już żadne hackowanie nie pomoże :D

/arek

@zzanp @didek @midline btw najlepsze są spojrzenia ludzi czekających w kolejce do ekranu kiedy ty shakowałeś system i otwierasz swoją półkę z pomocą apki

@zzanp u mie na zadupiu jest paczkomat obok Lidla i obok Kaufa. Zawsze kupuję w Lidlu i wtedy to jest bardzo pomagające urządzenie jak ostatnio miałem rozwolnienie

@xelot @didek @midline

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!