Xosé M.✅ is a user on mstdn.io. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Xosé M.✅ @xosem@mstdn.io

se ha muerto quitter.is? en serio, lleva dos días caído. Y no es que fuese la mejor instancia de gnusocial, pero vaya, a uno le bastaba pero quizás @hundur no puede mantenerla como le gustaría.
O a mandao tó a tomarporculo (típica expresión islandesa).

DISCLAIMER: este toot va de echar unas risas por un bot, no de posturas políticas.


acabo de topar con una "persona" ultracentrista 😂

Lo expresa de este modo:

"Catalana y española de Barcelona Estoy aqui para expresarme libremente.Odio los extremos!!Votante del PP!!Gestión d patrimonio e inversiones,demócrata!!"

Me encanta la mezcla de ideología política, perfil profesional, identidad. Mencanta este .

17000tuits y 12000FAVs,

Está mal visto por un animado como avatar?

Os sangrarían los ojos? 😂

quitter.is IS down! (again) :blobfacepalm:

👌 Hai peores formas de rematar unha semana que correndo un par de horas polo monte 😊🐐

dos creadores de...
- recemos (poquito) para que no haya guerra
- recemos para que la gente tenga para comer
- recemos porque los niños/as violados por curas no denuncien
- recemos para que la gente crea (whatever)
- recemos para que llueva
- recemos para que escampe
- recemos para no pensar
- recemos...
llega
masto.pt/@novas/99531509329590
- recemos para que una virgen (sic) y un delegado comercial (sic) no se sientan agraviados por un humorista. Nuestro hablará con algún juez bien avenido.

Xosé M.✅ boosted

O desbordamento dunha balsa da mina de Touro agrava o desastre ambiental no río Brandelos t.co/7h15F2T5gW #gconfidencial #galego #galiza

#rude Show more

PIDO DISCULPAS pero...

Alguén, no seu san xuizo, pode entender que unha EMPRESA publique así? Qué cojones de respeto tes polas túas seguidoras? Un puto chío con unha ligazón. Sin contexto, información sobre o contido, un titular, unha etiqueta, NADA!...

Así a diario 🔥 teño que ler esto. Ademáis, en este caso, redirixindo a (que teño bloqueado no /etc/host)

A culpa non é do que publica, a culpa é do inútil que o programa.

mstdn.io/media/xtVXU7XcfPQlycl

Grazas e tamén
ao chaval este

ao barbas @rms tamén

no seu momento o foro de pareceume un pozo de sabiduría insondable. Grazas.

Non é en si mismo "software", pero vale(me).

Grazas

un pequeno proxecto que sin embargo ten grande impacto no meu día a día. UI interface simple e amigable e SEN RASTREXOS nin minado

e agradecido que estou.

Irei poñendo cousas segundo se me vaian ocurrindo, pero en primeiro lugar . No seu momento (>11 anos) foi a porta de entrada e sempre estarei agradecido.

amijos!! xa podo correr! :blobcheer: (máis ou menos 😅 )

Como ou con necesidades de autoafirmación, de construir un "yo" capaz de jateñar por esos camiños de cabras... intentarei non inundar con fotos do amencer, fotos de pedras, fotos dos meus pes, os quilómetros que fago, o subidón de unha boa carreira (os fracasos non se publicitan 😂 ).... pero algo teño que traer ao de ese universo paralelo que son as personas que corren ()


PRECIOSA inciativa lectora
Es un hilo de tuita que merece la pena
twitter.com/PaginaDosRTVE/stat

Lo he puesto en también, no quiero hacer spam sólo que me ha gustado mucho.