Xosé M.✅ is a user on mstdn.io. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Xosé M.✅ @xosem
Follow

Xa chegaron! Un pequeno libro ilustrado coas comúns en 😍 🦆

pixelfed.social/p/xosem/7668

E o primeiro número de , a que dirixe e edita amesa.gal

quit.im/notice/286189

#

· Web · 2 · 2