Follow

FYI

non é que vaian pechar , se non que non van permitir "adult content" (o que ven sendo )

Ná, que esto está provocando outro "éxodo masivo" 😒

Por certo, alguén chegou para quedar debido ao último "éxodo masivo" de TW? 😅

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

mstdn.io is one of the instance in the fediverse. We're an open-minded generalistic instance. Learn more here!