Follow

... o tradutor automático que utiliza LaCozdeGalicia é un insulto ao . O que ven sendo "unha put* merda". Se sabe.

Por outra parte... o tradutor est√° ao nivel de

· 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

mstdn.io is one of the instance in the fediverse. We're an open-minded generalistic instance. Learn more here!