Follow

Suze Orman Show 🔝🔝🔝 Unha especie de Conselleira de Economía en plan teletenda.

Debería suscribirme (ou algo) a ese show. Non tiña coñecemento, pero trinta segundos que vin neste vídeo invidio.us/watch?v=gvZSpET11ZY son máis que suficientes para convencerme!!! 😅 :blobfacepalm:

O vídeo é do programa de Jon Oliver (btw)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

mstdn.io is one of the instance in the fediverse. We're an open-minded generalistic instance. Learn more here!