Follow

Onte un mal nacido matou ducias de persoas en (NZ) :blobsad:

Hai moitos de xeitos de aproximarse ao acontecido. Todas me superan.

Quixera só notar que a nova, no telexornal da noite, foi emitida no minuto 30 do mesmo. Media hora para dicir que un armado fixo unha matanza de musulmans.
NZ non está tan lonxe (misma esfera cultural) e pregúntome por esta decisión:
- xq eran musulmans?
- xq era un nazi (blanco)?

a nova deuse coma un "suceso", non como o de Bataclán (ex.)

· Web · 1 · 0 · 0

antes de esa nova, houbo unha conexión "en directo" con unha reporteira desde o lugar onde hai uns anos atoparon unha nena morta (literal) para dar paso a un vídeo onde se lembraban os casos similares acontecidos en españa nos últimos anos. Unha aproximación morbosa e innecesaria na miña opinión.

De paso puxeron o énfase en que a presunta asesina dos neniños de valencia resulta que era unha "antisistema" que participara no 15M.

Unha nai mata os fillos (presuntamente) e era antisistema. Grazas.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Fast, secure and up-to-date instance, welcoming everyone around the world. Join us! 🌍
Up since 04/04/2017. ✅

Why should you sign up on mstdn.io?

This instance is not focused on any theme or subject, feel free to talk about whatever you want. Although the main language is english, we accept every single language and country.

We're connected to the whole ActivityPub fediverse and we do not block any foreign instance nor user.

We do have rules, but the goal is to have responsible users.

The instance uses a powerful server to ensure speed and stability, and it has good uptime. We follow state-of-the-art security practices.

Also, we have over 300 custom emojis to unleash your meming potential!


Looking for a Kpop themed instance? Try kpop.social