Follow

a web do meu concello ten o mesmiño aspecto (e usabilidade, e aplicacións) que a primeira web fixen eu en terra.es (did you know geocities? yes, like that).

@xosem
😂 sei do ke falas... Tudo bem kompa? 🙂

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

mstdn.io is one of the instance in the fediverse. We're an open-minded generalistic instance. Learn more here!