- uns pes de lombarda
- dous regos de leituga transplantada
- morteiro de cenorias
- ceboletas
- allos
- cebolo
- 2 porros para grelar
- eitiño de remolachas (beetroot)
- eito de chícharos xa botando as flores e listos para cubrir coa rede
- ao fondo os regos de patacas, xa levaron o segundo sacho.
- coles na colleita co prado

a 27 de Abril de 2019.

...porei algunha foto máis (aquí ou en :diaspora: )

que teñades bo día.

promised is debt 🤣

here some newborn cherries

From valley to

More pics from our at :diaspora: joindiaspora.com/posts/1476521 Unhas leitugas, o marmelo e a pereira que da gusto velas.

Unha foto da cerdeira que chegou do Jerte hai uns anos, esta pola está cheíña de cereixas.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!