Follow

"A Universidade de Santiago abre, ata o 10 de setembro, o prazo de recepción de imaxes para participar no Certame de "

"Sacar á luz o labor que desenvolven as mulleres na sociedade e desconstruír, na medida do posible, os estereotipos de xénero [...]"

lindeiros.gal/certame-de-fotog

· 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

mstdn.io is one of the instance in the fediverse. We're an open-minded generalistic instance. Learn more here!