Follow

bo día! aaaah! aquí, reflexionando sobre cal será o motor do meu día, cal será o obxeto dos meus desvelos:

@xosem o derradeiro, sen dúbida. Bo día compañeiro.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

mstdn.io is one of the instance in the fediverse. We're an open-minded generalistic instance. Learn more here!