bater 7 ou 8 veces co punteiro do rato no canto da pantalla (para acceder a dock)... ate que te das conta que en este ordenador está abaixo 🤦‍♂️

... e ti pensas que o lembro? ... e peor aínda... pensas que me apetece dedicar 5 minutos a ver cómo cambiala de sitio? No way.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

mstdn.io is one of the instance in the fediverse. We're an open-minded generalistic instance. Learn more here!