Follow

I went to ride 🚴 a couple of "bergs" this morning. I feel better now. Let's roll the day.

a verdade é que saín sen intención de forzar nada, pero tiña boas sensacións nas pernas hoxe así que subín de pé algún tramo, incluso a última subida fíxna toda co plato grande (sen matarme moito). Estivo ben.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

mstdn.io is one of the instance in the fediverse. We're an open-minded generalistic instance. Learn more here!