foron 1800 metros de desnivel positivo, non 180 😁

Show thread

@xosem
Wow great trip! Congrats! Are you on garmin connect?

1800m de desnivel positivo. A distancia está no habitual que "son capaz de facer" sen matarme moito, indo a ritmo e facendo camiño. A subida a Lindín pensei que era máis dura, pero son uns 6km ao 5% con firme moi fino que da gusto subir. Despois a Cruz da Campa ten asfalto aínda máis novo e é unha subida algo máis curta, chea de curvas moi bonita e con pouco máis desnivel. A baixada a Lourenzá non me gustou nada, ten moito máis tráfico.
En Masma metinme cara Oirán (LU-P-3101) que nunca fora por alí. É terreo durecho e xa ía algo máis cascado, pero o firme é bo e non ten case tráfico. Lojo xa pola nacional un asco, pero bueno, é a forma máis directa.

O día amenceu medio nublado pero lojo despexou, pero a temperatura era moi boa (23) e case non había vento.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!