No teu dispositivo tes un que usas moito, disfrĂștalo, ...pero non estĂĄ no teu idioma.
- contactas con desenvolvedores
- infĂłrmante de como traducilo
- xunto con outras persoas, tradĂșcelo
- envĂ­asllo aos desenvolvedores
- agardas un dĂ­as e...
tes o software no TEU IDIOMA.

Esto Ă© e traballo no ben comĂșn

· · 0 · 5 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!