Follow

e agradecido que estou.

Irei poñendo cousas segundo se me vaian ocurrindo, pero en primeiro lugar . No seu momento (>11 anos) foi a porta de entrada e sempre estarei agradecido.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

mstdn.io is one of the instance in the fediverse. We're an open-minded generalistic instance. Learn more here!