Follow

Grazas

un pequeno proxecto que sin embargo ten grande impacto no meu día a día. UI interface simple e amigable e SEN RASTREXOS nin minado

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

mstdn.io is one of the instance in the fediverse. We're an open-minded generalistic instance. Learn more here!