:blobthinkingcool: igual chove un pouco :ablobgrimace: 🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️ 💃 🕺

📍 canto superior esquerdo da península ibérica

" • Obradoiro de @GIMP e Raspberry Pi"

O vindeiro 26 de outubro realizaremos un novo obradorio, esta ocasión de utilización software e hardware libre para a edición e retoque de imaxes con GIMP e Raspberry PI.

amigus.org/2019/10/16/amigus-l

vía RSS

"O colectivo pon en marcha unha proposta formativa para iniciarse nas tecnoloxías libres"

corunadixital.gal/o-colectivo-

- Impresión 3D para dummies

- Como facer a túa primeira aplicación Android en Java
- LaTex: de cero a Infinity
- OK Google! Que opinas de pagar para que unha multinacional te espíe na túa casa?

bo día! #TZAG 

Andaina de Goiás (Lalín). Roteiro con Historia e Natureza.

Como non está a federar o contido correctamente deixo aquí a ligazón directa ao blog fediversado

fediverse.blog/~/RexistroDeCor

e o respaldo habitual no normal

blog.xmgz.eu/andaina-goias-lal

engade a fonte se é do teu interese

@PlumeDev

we have *now* (v 0.3.0) two themes:

default-light and default-dark

I did not know they were available

thank you <3 @disroot

I've made my tiny donation to @disroot

Remind yourself to contribute to your project(s) development of choice. People needs to pay bills y'know

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!