Xosé M.✅ is a user on mstdn.io. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Xosé M.✅ @xosem@mstdn.io

DIRIA ALGO bonito para despedilo día PERO o **** TECLADO DE TABLET ESCRIBE mayúsculas EN MODO random. EN SERIO

by #anonymiss en #diaspora #EconomyMetrics Show more

Esta foto acojona moito.
👇
wrote:
I’m so confused. Is this real or an elaborate joke?

If it’s a joke, well played Donald.

David Beckham will be at #10 tomorrow to discuss early childhood education and offshore drilling rights.

&

tamén dará a , NON VAI SER MENOS CA !!!

Sin ser eu moi ortodoxo, esto é un punto cachondeo, né @xunta? U-lo arcebispo? Papando.

100% ao (gl)

Cando esté dispoñible para as usuarias agradecería reporte de fallos (polo ben común). Grazas.

Ganas de #ParisRoubaix (o Inferno do Norte) We miss you #tomeke Show more


Comezando a ler , unha recopilación de relatos de "malos malosos" coordinada por (si, o de )

que sepas que o sangue corre polas miñas meixelas, tal Miño de Meira a Lugo, co dano inflixido aos ollos con este esperpento do tradutor de gugle que parecedes utilizar.

Porque dijo eu que non teredes juevos a pajarlle aljo a aljén por "esto".

fai sol ☀️ , así que dubido entre facer rodillo e saír a correr descalzo Show more

O que ven sendo "patapum parriba" ⛰️😂
Carreira Viquinga