...
👀 : ☑️
👣👣 7km :☑️
...
now to do some work or whatever 🙄

Xa cedo fun🏃 un anaco DESCALZO e nadei un pouco 🏊 no MAR.
Púxenlle o listón moi alto ao resto do día 😅. A ver cómo melloro esto 🤦

🎶🎶🎶
Des cal siii to
me voy a correr descalsito 👣
a pasar un buen ratito 🎶🎶🎶

☀️☀️☀️☀️☀️☀️

fai sol ☀️ , así que dubido entre facer rodillo e saír a correr descalzo 

😂 que é broma!!
✌️

!
A empresa a que lle cedo os datos de cánto/onde corro dime que teño que mercar zapatillas novas! 😂

Has corrido 614 kilómetros con tus zapatillas XXXXXXX.

La mayoría de fabricantes y entrenadores recomiendan cambiar de calzado cada 500–800 kilómetros para evitar lesiones. Ahora puede ser un buen momento para hacerte con un par de zapatillas nuevas.

Un puto timo. Teño unhas que van por máis de 1500km e están coma novas (comezan a rachar).

Ademáis, podo correr descalzo 👣

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!