Solicitei iniciar a tradución de @delta ao .

Vouna instalar para ver o contexto das cadeas, pero se alguén quere botar unha man está en

transifex.com/delta-chat/delta

... non como esta outra 🙈 , que lle teño que dar unha pensada ao título.

no orixinal pon "running", estaba mal traducido (por min), e agora "Activas" recolle mellor o que significa neste contexto....

o @PixelFed :pixelfed: comezou tamén a implementar a tadución :blobcheer:

Teño que pasar polo git do proxecto, pois esto que se ve é de hai moitos meses atrás.

Thanks @dansup 👌

by erinm

"
Thanks for the great response to the last call for translations. Briar was 100% translated into 23 languages and 100% translated and reviewed into 7 languages!

You can download the Briar 1.2 Beta here:

Google Play:
play.google.com/store/apps/det

F-Droid: briarproject.org/fdroid.html "

CIRCO DE TRES PISTAS!! :blobcheer: 😅 

Aquí:

- facendo fabada 👩‍🍳
- escoitando "DIZZY GILLESPIE EN LA PLAYA" 🎺 m21radio.es/podcast/el-planead
- dándolle a tradución de @funkwhale

⁵ 2.2.3 incluirá o 😉 entre os idiomas dispoñibles

dándolle un empurronciño a tradución de :diaspora: estou aprendendo bastante (coas PMF)

ey @nolan thanks for 😉

...what about a fancy "go to top" button?

have you got a spare 5' to waste on that? 😂

THANKS

oh! and ? I'd help!

NOW you may want to override your system's default language when using @mastalab

Utilza o teu idioma


ao día ➡️

Podes axudar a mellorar as traducións se INFORMAS de fallos/melloras as persoas que traducen. GRAZAS!

traducido 100% ao , xa rematei.

hosted.weblate.org/languages/g

É un cliente web para conversas
conversejs.org/

Non sei paqué, pero ahí queda. Si alguén o utiliza e atopa fallos, por favor, que mo diga. Grazas.

Thanks @jcbrand & contributors for all your work.

🌅 bo día!

Vexo que ten bastante predicamento entre as usuarias, así que
falei con @[email protected] para que engadisen o para traducila

E xa está dispoñible, crowdin.com/translate/mastalab

así que a traballar 😉 Bota unha man si podes/queres. Só son 2000 palabras

Boa finde a todas!! 👋

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!