Entérome de que fixeron unha película con Intemperie, de Jesús Carrasco. Novela crúa.

blog.xmgz.eu/intemperie-jesus-

Benito Zambrano dirixe, Luís Tosar como protagonista.

"FX convertirá la trilogía literaria "El Cártel" de sobre la guerra contra la droga en una serie de televisión"

Normal:

Violencia (extrema), drogas, corrupción política, traición, ...

As novelas:

"El poder del perro"

xosem.gitlab.io/el-poder-del-p (ler este xa sería suficiente)

"El Cártel"

xosem.gitlab.io/el-cartel-don-

...aínda non lin o terceiro. Pero como é sabido a guerra contra as drogas é un negocio como calquer outro.

"El complot mongol - Rafael Bernal"

xosem.gitlab.io/el-complot-mon

Non sei por que, hoxe lembrei esta novela. Quizáis por unha alusión que escoitei nun programa de radio a coñecer de épocas e lugares a través da ficción. Si! foi cando falaron de Anna Karénina/Tolstoi

Pois mira a onde me foi a cabeza... México D.C. anos 70 do século pasado.

eso que les "xxx xxxx" escrito por , desfrútalo durante unhas semanas e ao rematar xa vas de cabeza a mirar todo o que leva escrito 📚 😅

!!

teño lido descricións do sufrimento no , ex. en
xosem.gitlab.io/stalingrado-an
Misturado coa sinrazón que aporta a .

Tamén lin sobre expedicións antárticas (realidade)
"El peor viaje del mundo"
xosem.gitlab.io/el-peor-viaje-

Sobre calamidades na
"Everest 1996"
xosem.gitlab.io/everest-1996-a

... pero (historia ficcionada) alcanza niveis moi altos describindo "o que pode aguantar un humano" :blobsad: 🙈

📖

bo dia a todas 😘

onte e sempre a misma historia sobre o fomento da e todo eso. O único que se fomentaba onte era o MERCADO da venta de .

Tamén é PERSISTENTE a campaña en contra do libro electrónico e a CONFUSIÓN que se crea na xente ao asimilar con , cando o libro electrónico hai que lelo en , dispositivos deseñados para ler.

Hai >10 anos a min veume dios a ver ao poñer un na miña man. Leo exponencialmente máis


Comezando a ler , unha recopilación de relatos de "malos malosos" coordinada por (si, o de )


PRECIOSA inciativa lectora
Es un hilo de tuita que merece la pena
twitter.com/PaginaDosRTVE/stat

Lo he puesto en también, no quiero hacer spam sólo que me ha gustado mucho.

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!