Show more

Particularly abundant on felled woodland areas, rocky waste ground, and often where you don't want them.

Common foxglove - Lus nam ban-sìth - Digitalis purpurea

They are a biennial, producing downie leaves only in the 1st year and the easily recognisable flowers in the 2nd year. Grows up to 235cm.

The Gaelic common name suggests they are for the women fairyfolk rather than gloves for foxes.

when is The Onion going to publish an article about twitter adding support for activitypub? 🤔​

😆​

#lewd and #sorrow 

... que pasa agora con fosstodon?? :blobthinkingcool: Estou vendo que na finde algo pasou pero non está claro.

O meu admin tamén queixase de que esto é un sin diós.

gargron meténdolle presa aos devs de gnusocial para que espabilen que pronto chegará a 3.0

Esto non pinta ben.

Vou abrir un issue ao gargron para ELIMINAR O TL FEDERADO, así xa se evitan moitos problemas ao non espallar lixo de xeito indiscriminado.

GRACIAS a todas las personas que habéis difundido e intentado ayudar 😘

Seguiré intentándolo... pero no en el finde semana!!! 🚴 :blobcheerbounce:

hola, agradezco AYUDA para localizar a la "experta en liberar tablets" que hay por aquí 🆘 Estoy atascado.

Dudo entre varias vecinas y no quiero molestar citándolas, pero tengo un tablet :windows: donde logré instalar :debian: (tras miles de horas para saltarme el uefi de los 🥚 ). Pero al arrancar, tras el grub, algo falla y no va :sad: Con otros linux no tuve suerte

NO ES URGENTE, pero me gustaría poder contactar para que si fuese posible me diese alguna indicación por donde tirar. Gracias

"Gertiz" preséntanos unha NOVA CARREIRA en Vigo vía canal #correrengalicia

by erinm

"
Thanks for the great response to the last call for translations. Briar was 100% translated into 23 languages and 100% translated and reviewed into 7 languages!

You can download the Briar 1.2 Beta here:

Google Play:
play.google.com/store/apps/det

F-Droid: briarproject.org/fdroid.html "

estou **intentando** escribir un artigo sobre todo este problema de bloqueo entre instancias, sobre si nazis esto ou aquelo, e estoume metendo nun lío eu soíño 🤦‍♂️ Igual nin chego a publicalo.

A min, que podería estar equivocado, abraiame o claro que o ten a xente.

¡Nos vemos en el Rainbow Warrior de @greenpeace_esp en Vigo! Encantados de compartir nuestro trabajo en el taller-mesa redonda de iniciativas de energía ciudadana #EnMarchaPorElClima https://gnusocial.net/attachment/2220732

kids in highschool: "I just don't understand why I have to take basic science classes, it's not like I'm ever going to use that information in my life."
As adults: "vaccines cause autism and the earth is flat."

sooooo handy this feature to write emoji using ":"

I've discovered some are ver useful

:fuck_face: fuck face 😘 kiss heart 🌄 sunrise over mountain

I need more not tech people to follow.

My feed is full of (legitimate) criticism of floss culture and communities, which is fine. I just need some entirely not tech stuff to balance it out.

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!