Follow

"Un grupello reducido de antigos alumnos da Escola de Náutica da Coruña abandonaron o acto de homenaxe á súa promoción, a do ano 1968 -celebrábase o 50 aniversario da mesma-, porque as autoridades presentes, alcalde da Coruña, secretario da UDC e un representante da Xunta, utilizaban en tan solemne acto académico o idioma galego, lingua propia e oficial da universidade e do país. "

TODO CORRECTO 🇪🇸

sermosgaliza.gal/opinion/migue

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

mstdn.io is one of the instance in the fediverse. We're an open-minded generalistic instance. Learn more here!