Maryam boosted
Maryam boosted

پاسخ میدری به وزارت نفت در مورد هورالعظیم

t.me/meidari/956

Maryam boosted

دوستان پرستادون، توزیع لینوکس با زبان فارسی که بچه خودش بتونه نصب کنه، کنار ویندوز هم بذاره و همه اینها بدون نیاز به کمک و نظارت کسی انجام شدنی باشه چی سراغ دارید؟

می‌خواهم چند تا نوجوان فارسی زبان رو با لینوکس آشنا کنم ولی راهم دوره.

Maryam boosted
Maryam boosted

@MaryamMoqaddam At Twitter
سپاه برای تحویل پیکر #فرزاد_فریسات به خانواده‌اش شرط گذاشته بوده موبایلش رو تحویل بدن، اسم کسی که از کشته شدنش فیلم گرفته و اسم اونهایی که دورش بودن رو بگن

خانواده فرزاد قبول نکرد، پس حتی دفن پاره تنش رو ندید

Quote Tweet @IranIntl
نیروهای سپاه پاسداران پیکر فرزاد فریسات، از کشته‌های اعتراض‌ها در اهواز را ساعت پنج صبح شنبه بدون اطلاع خانواده او دفن کردند. یک منبع از خانواده فریسات به ایران‌اینترنشنال گفت که این خانواده هیچ یک از شرط‌های سپاه پاسداران را نپذیرفته بود

Maryam boosted
Maryam boosted
Maryam boosted
Maryam boosted

زنان کوچک (به انگلیسی: Little Women) نام رمان بلندی از لوییزا می الکات (زاده ۱۸۳۲، درگذشت ۱۸۸۸)، نویسنده آمریکایی است. زنان کوچک داستانی است که به بیش از ۵۰ زبان ترجمه شده‌است محل اتفاق این داستان در شهر بوستون، ایالت ماساچوست آمریکا است و زمان این داستان در اواسط قرن نوزدهم است.

یک مجموعه انیمه ۴۸ قسمتی است که استودیو نیپون انیمیشن ساخته است. پخش آن از ۱ ژانویه ۱۹۸۷ در شبکه فوجی تلویژن آغاز شده و تا ۲۷ دسامبر ۱۹۸۷ ادامه داشته‌است.

Why people don't leave their broken relationships?

(Instead of complaining to me his terrible their life is)

Maryam boosted

پنج دقیقه بعدش این مادر با بچه ش که توی عکس پیدا نیست اومدن زیر همون درخت ها تفریح کنند.

Show thread

و درنهایت من هستم و یک عالمه گوجه سبز :-)

Show thread
Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!